Co Nas Wyróźnia

- Całodobowy dyżur telefoniczny, dzięki któremu nasi Klienci mają z nami kontakt w razie awarii

- Prowadzenie książki budynku zgodnie z prawem budowlanym i przepisami wynikającymi z niego

- Przyjmowanie opłat za c.o. w równych miesięcznych ratach

- Obsługa prawno-notarialna przy zawieraniu umów a także w trakcie ich trwania

- Pomoc i doświadczenie w pozyskiwaniu kredytów na remonty budynków

- Szybkie i bezkonfliktowe realizowanie zamierzeń Państwa Wspólnoty

- Konkurencyjna oferta - dopasowana do każdej Wspólnoty indywidualnie