Usługi

Zakres prowadzonych usług

1) Bieżące utrzymanie i eksploatacja.

2) Obsługa techniczna i inwestycyjna nieruchomości.

3) Wykonywanie wszelkich prac, napraw i wymian na częściach wspólnych w zakresie ujętym w planie rocznym lub na dodatkowe zlecenie podpisane przez zarząd wspólnoty.

4) Sporządzenie budżetu nieruchomości na podstawie analizy nieruchomości.

5) Prowadzenie spraw finansowych:

- rachunkowość prowadzona przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego

6) Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej budynku