Zarządzanie Nieruchomościami

Zakres usług obejmujących zarządzanie nieruchomościami:

- podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu, reprezentowanie podmiotu,

- prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości,

- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości,

- kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,

- monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy,

- kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,

- zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych,

- organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

- prowadzenie uproszczonej księgowości,

- inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.